2014-2020 "Σχέδιο Προγράμματος Ελλαδα-Κύπρος 2014-2020"
Παρασκευή, 05 Δεκέμβριος 2014 08:09

Παρακαλώ βρείτε εδώ το ΣΧΕΔΙΟ του Προγράμματος "Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020" όπως υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχέδιο Προγράμματος "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος