1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ" 2007 - 2013
Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2013 00:00
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ"  2007 - 2013 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 24/09/13
  ΕΩΣ 09/10/13
ΑΞΟΝΑΣ  
4. Tεχνική βοήθεια x
     
     
     
     
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
  ΜΟΔ ΑΕ x
     
     
     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 600.000,00 €  
     
ΑΡΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ  
1.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

 
2.

Αίτηση Υποβολής

 
3.

Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης

 
4.

Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων

 
5.

Οδηγός Προγράμματος 1ης Πρόσκλησης - Αξονας 4  

 
6.

Κριτήρια Επιλογής Έργων

 
7.

Σύμβαση Χρηματοδότησης

 
8.

Έντυπο Αναφοράς Προόδου

 
8α.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αναφοράς Προόδου

 
9α.

Περιβαλλοντικοί Δείκτες

 
9β.

Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ

 
     
     
     
     
     
 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος