4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ελλάδα-Κύπρος για Έργα Στρατηγικού Χαρακτήρα
Παρασκευή, 09 Νοέμβριος 2012 12:13
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος για Έργα Στρατηγικού Χαρακτήρα 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 09/11/12
  ΕΩΣ 23/11/12
ΑΞΟΝΑΣ  
1. Ανταγωνιστικότητα -
2. Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον -
3. Προσβασιμότητα και ασφάλεια x
     
     
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
  Εθνικές, Περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές x
  Οργανισμοί δημοσίου δικαίου x
  Ιδιωτικοί οργανισμοί x
     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.300.000,00 €  
     
ΑΡΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ  
1.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

 
2.

Αίτηση Υποβολής

 
3.

Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας

 
4.

Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης

 
5.

Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων

 
6.

Οδηγός Προγράμματος v3

 
7.

Κριτήρια Επιλογής Έργων

 
8.

Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας

 
9.

Σύμβαση Χρηματοδότησης

 
10.

Έντυπο Αναφοράς Προόδου

 
10α.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αναφοράς Προόδου

 
11α.

Δελτίο Ωριμότητας Εταίρων με Έδρα την Κύπρο

 
11β.

Δελτίο Ωριμότητας Εταίρων με Έδρα την Ελλάδα

 
12.

Ανάλυση Παραδοτέου

 
13α.

Περιβαλλοντικοί Δείκτες

 
13β.

Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ

 
 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος