3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος
Πέμπτη, 09 Φεβρουάριος 2012 13:23

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 25/01/12
ΕΩΣ 24/04/12
ΑΞΟΝΑΣ  
1. Ανταγωνιστικότητα
2. Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον x
3. Προσβασιμότητα και ασφάλεια x
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
Εθνικές, Περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές x
Οργανισμοί δημοσίου δικαίου x
Ιδιωτικοί οργανισμοί x
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12,400,000 €
ΑΡΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
1. Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
2.

Αίτηση Υποβολής

3. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας
4. Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης
5. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων
6. Οδηγός Προγράμματος v3
7. Κριτήρια Επιλογής Έργων
8. Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας
9. Σύμβαση Χρηματοδότησης
10.

Έντυπο Αναφοράς Προόδου

10α. Οδηγίες Συμπλήρωσης Αναφοράς Προόδου
11α. Δελτίο Ωριμότητας Εταίρων με Έδρα την Κύπρο
11β. Δελτίο Ωριμότητας Εταίρων με Έδρα την Ελλάδα
12. Ανάλυση Παραδοτέου
13α. Περιβαλλοντικοί Δείκτες
13β.

Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος