1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος
Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2011 16:42
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 05/10/09
ΕΩΣ 07/12/09

 

ΑΞΟΝΑΣ

1 Ανταγωνιστικότητα x
2 Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον x
3 Προσβασιμότητα και ασφάλεια x

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Εθνικές, Περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές x
Οργανισμοί δημοσίου δικαίου x
Ιδιωτικοί οργανισμοί x

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

23,750,000 €
ΑΡΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
1. Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
2. Αίτηση Υποβολής
3. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας
4. Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης
5. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων
6. Οδηγός Προγράμματος
7. Κριτήρια Επιλογής Έργων
8. Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας
9. Σύμβαση Χρηματοδότησης
10. Αναφορά Προόδου

 

ΣΧΟΛΙΑ

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος