Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Τετάρτη, 06 Σεπτέμβριος 2017 11:24

Δημοσιεύεται το κείμενο της εξειδίκευσης οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα δαπανών των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος