Ανάρτηση αποφάσεων 2ης Επιτροπής Καθοδήγησης και 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2017 09:53

Δείτε εδώ την απόφαση της 2ης Επιτροπής Καθοδήγησης που διεξήχθη στη Λεμεσό στις 21/3/2017  και εδώ την απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 που διεξήχθη επίσης στη Λεμεσό στις 22/3/2017.

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος