Υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ)
Πέμπτη, 07 Απρίλιος 2016 10:19

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

Το έγγραφο βρίσκεται σε διαδικασία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ)

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος